I/D/19 Edukacja biologiczna w Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Syrenie Stawy"

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-28
Opis:
Nauczyciele w pierwszej części warsztatów zapoznają się z historią "Syrenich Stawów" i zakresem prac rewaloryzacyjnych podjętych w rejonie Centrum Ochrony Bioróżnorodności. Następnie podczas zajęć terenowych uczestnicy dokonają oglądu zasobów przyrody ożywionej oraz infrastruktury edukacyjnej "Syrenich Stawów". Przeprowadzą w grupach obserwacje i badania przyrodnicze i biologiczne. Na zakończenie nauczyciele zaplanują zajęcia edukacyjne, które można zrealizować z uczniami na terenie "Syrenich Stawów" w różnych porach roku.
Zakres:
Przyrodnicze, środowiskowe i edukacyjne walory Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Syrenie Stawy". Zajęcia terenowe jako ważny element w edukacji biologicznej. Możliwość wykorzystania zasobów i gatunków roślin i zwierząt "Syrenich Stawów" do prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań biologicznych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-28
Data zakończenia: 2019-09-28
Adres: Syrenie Stawy, Szczecin. Do miejsca zbiórki – wiaty tzw. Zielonej Szkoły, zbudowanej na terenie Syrenich Stawów – można dotrzeć zarówno od ul. Arkońskiej, kierując się do wybiegu dla psów znajdującego się na przedłużeniu ul. Wojciechowskiego, lub od strony ul. Wojska Polskiego, dojeżdżając do schroniska dla bezdomnych zwierząt i następnie skręcając w ul. Międzyparkową.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10:00 -14:00. Prosimy o strój odpowiedni do terenowych zajęć oraz prognozowanej pogody.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Mirosława Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/19/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×