II/L/8 Dyrektor szkoły z pasją II

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy placówek wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2019-06-07
Opis:
Celem warsztatów jest poznanie narzędzi, które pozwolą uczestnikom rozpoznać mocne strony swojej kadry, ułatwią zarządzaniem zespołem oraz wspomogą tworzenie dedykowanych zespołów zadaniowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak patrzeć na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli. Podczas warsztatów dyrektorzy szkół poznają sposoby na usprawnienie komunikacji wśród nauczycieli i wśród uczniów, zmniejszenie natężenia kryzysów komunikacyjnych oraz ułatwienie kontaktu wychowawców klas z rodzicami.
Zakres:
Cztery aspekty komunikacji. Cechy charakterystyczne stylu komunikacji dyrektora. Nowoczesne rozumienie motywacji. Strategia WHY w funkcjonowaniu szkoły.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-06-07
Data zakończenia: 2019-06-07
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, warsztaty "Dyrektor szkoły z pasją II" zostały odwołane i nie odbędą się 7 czerwca.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Anna Brzosko
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/L/8/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2019-05-20
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×