I/D/42 Doświadczenia przyrodnicze dla przedszkolaków i zerówki (warsztat stacjonarny)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-15
Opis:
Przedstawienie propozycji doświadczeń oddziałujących na zmysły słuchu i wzroku człowieka. Umożliwienie samodzielnego wykonania doświadczeń przez uczestników i uczestniczki szkolenia.
Zakres:
Przykładowe doświadczenia z zastosowaniem fal akustycznych i świetlnych, przeznaczone dla najmłodszych odkrywców otaczającego świata.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-02-15
Data zakończenia: 2023-02-15
Adres: Siedziba ZCDN-u przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie.
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się stacjonarnie w godz. 10.30-12.45.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kraszewska
Trener: Agnieszka Kraszewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/D/42/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX - Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych