III/C/36 Czy spalanie odpadów jest szkodliwe? Wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów „EcoGenerator” w Szczecinie

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele fizyki,chemii, biologii, geografii, techniki, przedmiotów zawodowych i innych zainteresowanych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-06-26
Opis:
Podczas warsztatów udzielone zostaną odpowiedzi na następujące pytania: Jakie jest miejsce termicznego unieszkodliwiania odpadów w systemie ich zagospodarowania? Jakie są procesy pozyskiwania ciepła i generowania energii elektrycznej z odpadów? Jak wykorzystuje się produkty uboczne powstające w spalarni? Jakie stosuje się tam sposoby oczyszczania spalin? Jak w takim miejscu prowadzi się edukację ekologiczną?
Zakres:
Miejsce termicznego unieszkodliwiania odpadów w systemie ich zagospodarowania. Procesy pozyskiwania ciepła i generowania energii elektrycznej z odpadów. Wykorzystanie produktów ubocznych powstających w spalarni. Chemiczne sposoby oczyszczania spalin. Edukacja ekologiczna w szczecińskim „EcoGeneratorze”
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2018-06-26
Data zakończenia: 2018-06-26
Adres: Spalarnia odpadów komunalnych, znajdująca się na Ostrowie Grabowskim.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, zapraszamy na warsztaty Czy spalanie odpadów jest szkodliwe? Wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów „EcoGenerator” , które odbędą się 26 czerwca w godz. 11.00–13.00 w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów „EcoGenerator” w Szczecinie przy ul. Logistycznej 22. Dojazd we własnym zakresie samochodem na ul. Logistyczną 22 lub autobusem nr 76 z Bramy Portowej. Dodatkowych informacji udziela Zdzisław Nowak, tel. 91 43 50 656, 608 025 431.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/C/36/1
Oferta: 2017/2018
Priorytet: Brak