I/A/20 Budowanie myślącej klasy

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-17
Opis:
Cele: Poznanie sposobów na zaangażowanie uczniów i zmianę lekcji w czas prawdziwego namysłu nad ważnymi zagadnieniami w ramach swojego przedmiotu. Sposób realizacji: W pierwszej części warsztatu uczestnicy poznają metodę wypracowaną przez dr. Petera Liljedahla wraz z zespołem z Uniwersytetu w Vancouver. Podczas spotkania będą mogli również popracować w warunkach myślącej klasy, rozwiązując zadania, a także dowiedzieć się dokładnie, co składa się na metodę myślącej klasy i jak wprowadzać ją do swojej nauczycielskiej pracy. Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi, bazującymi na doświadczeniu grupy.
Zakres:
Metoda Myślącej Klasy. 14 elementów zwiększających zaangażowanie uczniów. Lekcja jako czas namysłu nad ważnymi zagadnieniami. Sposoby na aktywizację klasy
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2019-09-17
Data zakończenia: 2019-09-17
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 16.15-18.30
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Magdalena Jurewicz
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/A/20/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: V - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×