II/C/20 Barwa i kształt. Wybrane techniki plastyczne stosowane w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2018-11-13
Opis:
Proponowane warsztaty to zajęcia praktyczne, mające na celu zapoznanie nauczycieli wczesnej edukacji z technikami stosowanymi w plastyce w zakresie poszczególnych jej dziedzin, tj.: rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby. Nauczyciele podczas zajęć poznają podstawowe pojęcia z zakresu plastyki, elementy składowe dzieła sztuki, zagadnienia związane z podstawowymi środkami wyrazu plastycznego, takimi jak: kreska, barwa, kompozycja i faktura. Uczestnikom zostaną zaprezentowane różne materiały, narzędzia i nietypowe przybory do tworzenia ciekawych prac plastycznych. Szkolenie zakłada pobudzenie inwencji i aktywności twórczej nauczycieli, jest zaproszeniem do eksperymentowania, doświadczania, poznawania i rozwijania własnych możliwości. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z małymi dziećmi, przydatne do pobudzania ich zainteresowania i rozwijania uzdolnień plastycznych
Zakres:
Techniki stosowane na zajęciach plastycznych na etapie wczesnej edukacji. Podstawowe pojęcia z zakresu plastyki i sztuki. Materiały, narzędzia, nietypowe przybory przydatne do realizacji różnorodnych tematów. Inwencja i aktywność twórcza nauczycieli jako niezbędny element w pobudzaniu uzdolnień plastycznych dzieci
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-11-13
Data zakończenia: 2018-11-13
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Dorota Golubska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/C/20/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2018-11-09
Priorytet: Brak