I/D/19/1 Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej – II Grupa

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-17
Opis:
Zastosowana w pierwszej części szkolenia metoda wykładu umożliwi omówienie podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii oraz wdrożenie eksperymentu laboratoryjnego w pracy nauczyciela. Druga część, zrealizowana warsztatowo i laboratoryjnie, dotyczyć będzie metody izolacji DNA oraz podstawowych technik PCR. Uczestnicy poznają molekularne metody identyfikacji gatunków inwazyjnych, barkoding DNA i programy ochrony bioróżnorodności.
Zakres:
Metoda laboratoryjna w praktyce. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Metody i techniki molekularne. Barkoding DNA i wykrywanie obcych gatunków inwazyjnych. Skuteczne programy ochrony bioróżnorodności w Polsce.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 15
Data rozpoczęcia: 2020-12-17
Data zakończenia: 2020-12-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się:

I część 17grudnia w godz. 16.00–18.15
II część 18 grudnia w godz. 16.00–19.00

Zajęcia odbędą się na platformie Microsoft Teams (nazwa zespołu: EkoBarkod-metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków) kod zespołu: lugoi2s
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/19/1/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej