I/D/22 Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-06
Opis:
W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie metoda izolacji DNA oraz podstawowe techniki PCR. Uczestnicy poznają molekularne metody identyfikacji gatunków i barkoding DNA. Nauczyciele przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce i wykorzystają materiał badawczy oraz techniki badania DNA. Przedstawiona zostanie analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego i eksperyment laboratoryjny do zastosowania w pracy nauczyciela biologii.
Zakres:
Metody i techniki molekularne. Barkoding DNA i wykrywanie obcych gatunków inwazyjnych. Skuteczne programy ochrony bioróżnorodności w Polsce. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Metoda laboratoryjna w praktyce.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 15
Data rozpoczęcia: 2020-03-06
Data zakończenia: 2020-03-07
Adres: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, ul. Wąska 13, Szczecin
Sala: sale 21-35 parter
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się: 6 marca w godz. 15.00–20.00; 7 marca w godz. 9.00–18.00

Plan szkolenia:

Dzień 1

1500-1510

Otwarcie i przedstawienie zasad konkursu

1515-1600

Obce gatunki inwazyjne – wykład I (identyfikacja zagrożeń w celu ochrony bioróżnorodności)

1600-1615

Przerwa kawowa

1615-1700

Metody izolacji DNA wykład II (omówienie standardowej metody stosowanej w biologii molekularnej, pierwszy etap wszystkich analiz genetycznych)

1700 - 1800

Izolacja DNA z grzybów i roślin– ćw. 1

1800-1815

Przerwa kawowa

1815-1915

Ocena jakości DNA. Elektroforeza, analiza w G:BOX Syngene/ GeneSys – ćw. 2

1915-2000

Spektrofotometryczny pomiar ilości oraz ocena czystości DNA (Nanodrop); Przygotowanie żelu agarozowego – ćw. 3

Dzień 2

900-930

Podstawy techniki PCR – wykład III (omówienie łańcuchowej reakcji polimerazy – podstawowej techniki badawczej i diagnostycznej, pozwalającej na selektywną amplifikację określonych obszarów DNA w warunkach in vitro)

930-1030

Amplifikacja markera taksonomicznego ITS1,… – ćw. 4

1030-1045

Przerwa kawowa

1045-1145

Oczyszczanie DNA po reakcji PCR, przygotowanie materiału do sekwencjonowania – ćw. 5

1145-1245

Direct PCR - PCR bez wydzielania DNA, nastawienie reakcji PCR – ćw. 7

1245-1315

Barkoding DNAwykład IV (omówienie techniki precyzyjnej identyfikacji gatunków niezależnie od płci i stadium rozwoju osobnika)

1330-1430

Przerwa

1430-1530

Direct PCR - PCR bez wydzielania DNA, elektroforeza – cd ćw. 7

1530-1645

Identyfikacja gatunku na podstawie sekwencji DNA, demo/ćwiczenie w sali komputerowej – ćw. 8

1645-1700

Przerwa kawowa

1700-1730

Direct PCR, interpretacja wyników – cd ćw. 7

1730-1800

Metoda laboratoryjna w praktyce. Zakończenie szkolenia

Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: dr M. Achrem, dr E. Filip, dr A. Kalinka, prof. L. Skuza, M. Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/22/3
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×