I/H/6 Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracownicy pedagogiczni szkół i innych placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
36
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-24
Opis:
Uczestnicy, na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych, poznają procedurę awansu zawodowego, poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego oraz zinterpretują wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zostaną zapoznani z zasadami realizacji stażu i opracowania sprawozdania za okres stażu. Uczestnicy wspólnie odpowiedzą na pytania: jak efektywnie współpracować z opiekunem stażu i jak przedstawić komisji sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zakres:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Sposoby dokumentowania przebiegu stażu. Wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego. Postępowanie egzaminacyjne. Oferta doskonalenia ZCDN-u dla nauczycieli stażystów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-24
Data zakończenia: 2019-09-24
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00. Uczestnicy są proszeni o zabranie własnego planu rozwoju zawodowego.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Anna Kowalczyk, Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/6/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×