I/I/6 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracowniczy pedagogiczni szkół i innych placówek oświatowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-28
Opis:
W trakcie szkolenia uczestnicy, na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych, poznają procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego, zinterpretują wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotują się do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju oraz opisu i analizy realizowanych wymagań, wskazując na uzyskane efekty.
Zakres:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Postępowanie kwalifikacyjne. Oferta doskonalenia ZCDN -u dla nauczycieli mianowanych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-09-28
Data zakończenia: 2020-09-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Anna Kowalczyk, Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/6/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×