I/H/8 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-30
Opis:
W trakcie szkolenia uczestnicy, wykorzystując dostarczone materiały źródłowe, poznają procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego, zinterpretują wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotują się do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju oraz opisu i analizy realizowanych wymagań, wskazując na uzyskane efekty.
Zakres:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Postępowanie kwalifikacyjne
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-30
Data zakończenia: 2019-09-30
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15:00 -19:00
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/8/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×