I/H/7 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracownicy pedagogiczni szkół i innych placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
22
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-25
Opis:
Uczestnicy, na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych, poznają procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wybrane elementy prawa oświatowego. Poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego, zaplanują zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele zostaną zapoznani z zasadami opracowania sprawozdania za okres stażu oraz autoprezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną.
Zakres:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Realizacja wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. Prezentacja dorobku zawodowego. Postępowanie egzaminacyjne. Oferta doskonalenia ZCDN-u dla nauczycieli kontraktowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-25
Data zakończenia: 2019-09-25
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00. Uczestnicy są proszeni o zabranie własnego planu rozwoju zawodowego.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Anna Kowalczyk, Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/7/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×