II/A/29 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i nauczycielki klas I-VI, pedagodzy, wychowawcy klas.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
400 zł
Data rozpoczęcia:
2019-06-28
Opis:
Celem programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych. Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej składa się z następujących elementów: szkolenie dla nauczyciela w wymiarze 14 godzin, teczka z materiałami do prowadzenia zajęć (11 zeszytów), plakat, naklejki dla uczniów, plakat do powieszenia w szkole z informacją o realizacji programu, dostęp do serwera z dodatkowymi materiałami do wykorzystania. Program uzyskał rekomendacje przyznawane przez zespół składający się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej: Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii – KBPN Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA Instytutu Psychiatrii i Neurologii – IPiN Ośrodka Rozwoju Edukacji – ORE
Zakres:
Rozwijanie u dzieci podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych. Założenia psychologii pozytywnej Martina E.P. Seligmana. Rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 14
Data rozpoczęcia: 2019-06-28
Data zakończenia: 2019-06-29
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń szkolenie "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", zostało odwołane. W sprawie zwrotu wpłaty, prosimy Państwa o przesłanie na adres ksiegowosc@zcdn.edu.pl informacji z imieniem i nazwiskiem uczestnika, tytułem szkolenia i numerem konta na które Państwa wpłata zostanie zwrócona.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/A/29/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2019-06-13
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×