I/D/11 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z biologii

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele biologii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
25
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-05
Opis:
W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, analizy ilościowe i jakościowe egzaminów, raport i rekomendacje do pracy. Następnie uczestnicy szkolenia przedyskutują sposoby analiz wyników egzaminów i ich wykorzystanie do planowania pracy z uczniami. W kolejnej części szkolenia nauczyciele przygotują scenariusze lekcji biologii z zastosowaniem zadań egzaminacyjnych, utrwalających oraz ćwiczeniowych różnego typu.
Zakres:
Analiza zdań i arkuszy egzaminacyjnych. Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych. Planowanie pracy i wykorzystanie analiz w praktyce szkolnej. Konstruowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z zastosowaniem przykładowych zadań różnego typu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-10-05
Data zakończenia: 2019-10-05
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 116
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Mirosława Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/11/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×