I/C/13 Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych z historii

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii w szkole ponadpodstawowej.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
11
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-30
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od prezentacji dostępnych raportów wyników egzaminów zewnętrznych CKE i OKE. Następnie przewidziana jest praca indywidualna z arkuszem egzaminacyjnym, z uwzględnieniem rozpoznawania typów zadań egzaminacyjnych. W ramach dyskusji uczestnicy wspólnie sformułują wnioski na temat przykładowych wyników indywidualnych uczniów i szkoły. W ramach podsumowania szkolenia nauczyciele będą mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie sposobów wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w celu diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów.
Zakres:
Tworzenie baz danych dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych. Rodzaje i typy zadań egzaminacyjnych. Sporządzanie raportów wewnątrzszkolnych z analizy egzaminów zewnętrznych. Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych do diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-09-30
Data zakończenia: 2020-09-30
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/13/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×