I/J/8 Zintegrowany system kwalifikacji zawodowych

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-22
Opis:
W pierwszej części seminarium uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat zintegrowanego systemu kwalifikacji zawodowych (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej). W drugiej części (metodą warsztatową) wypracowane zostaną narzędzia ZSK. Seminarium składać się będzie z trzech modułów tematycznych (po 90 minut każdy) oraz dwóch przerw. Forma seminarium przewiduje wykorzystanie metod podających oraz aktywizujących, odpowiednich dla osób dorosłych. Praca będzie się odbywać w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, z szacunkiem i zrozumieniem dla autonomicznych decyzji uczestników o włączaniu się w aktywne formy seminarium.
Zakres:
Zintegrowany System Kwalifikacji – podstawowe pojęcia. Procesy i narzędzia ZSK. Sposoby dochodzenia, rodzaje kwalifikacji w ZSK. Potwierdzenia kwalifikacji, walidacja i certyfikacja.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2019-11-22
Data zakończenia: 2019-11-22
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Rejestracja na szkolenie: w godz. 8.30–9.00. Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00–15.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Miętus
Trener: Janusz Cymerman, Beata Miętus
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/J/8/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×