II/C/12 Wykorzystanie legend i baśni w opowiadaniach historycznych

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-19
Opis:
Szkolenie pozwoli na poznanie metod aktywizujących, wspomagających proces wychowawczy. Nauczyciele poznają zasady tworzenia scenariuszy zajęć edukacyjnych i uroczystości. W ramach zajęć warsztatowych powstanie plan wykorzystania materiałów źródłowych pochodzących z pogranicza regionalizmu, kulturoznawstwa i literatury. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną. przykłady dobrych praktyk. Nauczyciele uzyskają ciekawe materiały dydaktyczne wspomagające proces kształcenia historycznego
Zakres:
Charakterystyka podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Treści kształcenia historycznego w początkowych etapach edukacyjnych. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem legend i baśni. Inscenizacje historyczne w kształceniu wczesnoszkolnym
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-11-19
Data zakończenia: 2018-11-19
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/C/12/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak