I/C/15 Jak mówić i pisać, żeby nie wykluczać? Język inkluzywny

Forma realizacji:
Szkolenie stacjonarne
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów na każdym etapie edukacyjnym.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
23
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-30
Opis:
Spotkanie rozpocznie się prezentacją multimedialną, w odniesieniu do której poprowadzona zostanie dyskusja na temat roli języka inkluzywnego w edukacji.
Zakres:
Inkluzywność, język włączający, feminatywy, zaimki, egzoetnonimy. Kierunki rozwoju współczesnej polszczyzny.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-05-30
Data zakończenia: 2023-05-30
Adres: ZCDN
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w godz. 16.15–17.45
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/15/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I - Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.