II/K/3 Rola i zadania opiekuna stażu na kolejnych stopniach awansu zawodowego

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Opiekunowie stażu.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-17
Opis:
Rolą opiekuna stażu jest wspomaganie rozwoju nauczyciela w trakcie awansu zawodowego. Opiekun stażu wspiera nauczyciela w planowaniu działań i ich wdrażaniu. Aby prawidłowo wypełnić swoją rolę, opiekun znać: • ramy pracy, czyli to, co określa charakter, formę i organizację jego pracy; • zadania do realizacji, czyli kroki jakie podejmuje, by osiągnąć założone cele; • metody pracy, czyli sposoby jakimi osiąga założone cele; • narzędzia pracy, czyli to, czym posługuje się w swojej pracy
Zakres:
Warsztat pracy opiekuna stażu: zadania, narzędzia, metody i ramy pracy. Obserwacja warsztatu pracy stażysty na kolejnych stopniach awansu zawodowego – analiza i informacja zwrotna. Formy współpracy, procedury, narzędzia
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-17
Data zakończenia: 2018-10-17
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się 17 października w godz. 15.00-19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/K/3/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak