I/H/5 Rola i zadania opiekuna stażu

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-16
Opis:
Wykład wprowadzający nt. obowiązujących przepisów praw oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem obowiązków opiekuna stażu. Dyskusja nt. współpracy i relacji między opiekunem stażu a jego stażystą. Praca w zespołach nad konstruowaniem oceny pracy nauczyciela za okres stażu.
Zakres:
Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela. Obowiązki opiekuna stażu wynikające z prawa oświatowego. Współpraca opiekuna stażu z nauczycielem stażystą. Warsztat pracy opiekuna stażu. Konstruowanie oceny pracy nauczyciela w okresie stażu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-11-16
Data zakończenia: 2019-11-16
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/5/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×