I/H/5 Rola i zadania opiekuna stażu

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-11
Opis:
Szkolenie rozpocznie się wykładem wprowadzającym na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Następnie przeprowadzona zostanie analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem obowiązków opiekuna stażu. W kolejnej części przewidziana jest dyskusja na temat współpracy i relacji między opiekunem stażu a stażystą. Na zakończenie szkolenia nauczyciele skonstruują opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu (praca w zespołach).
Zakres:
Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela. Obowiązki opiekuna stażu wynikające z prawa oświatowego. Współpraca opiekuna stażu z nauczycielem stażystą. Warsztat pracy opiekuna stażu. Konstruowanie oceny pracy nauczyciela w okresie stażu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-11
Data zakończenia: 2019-09-11
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/5/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×