I/H/20 Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-13
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od prezentacji na temat założeń podstawy programowej z wychowania fizycznego w szkole. Następnie uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat realizacji podstawy programowej oraz form i metod realizacji wychowania zdrowotnego. Przewidziana jest też praca w grupach przy tworzeniu rocznego planu pracy z wychowania fizycznego.
Zakres:
Analiza treści kształcenia ujętych w nowej podstawie programowej z wychowania fizycznego. Tworzenie rocznych planów pracy dla poszczególnych etapów kształcenia. Formy i metody realizacji edukacji zdrowotnej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-11-13
Data zakończenia: 2019-11-13
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/20/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×