I/K/10 Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, koordynatorzy zespołów do opracowania IPET-ów i WOPF-u ze szkół zarówno ogólnodostępnych jak i integracyjnych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-28
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia aktów prawnych dotyczących edukacji włączającej. Przedstawione zostaną zadania dyrektora, nauczycieli oraz przykładowe dokumenty niezbędne w edukacji włączającej. Przybliżona zostanie także kwestia integracji dziecka neurotypowego z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz gotowości dziecka z niepełnosprawnością do edukacji w szkole ogólnodostępnej. Podczas szkolenia zastosowane zostaną metody: prezentacja multimedialna i rozmowa kierowana.
Zakres:
Podstawy prawne edukacji włączającej. Zadania dyrektora w kształceniu specjalnym. Dokumentacja pracy nauczyciela wspomagającego. Gotowość dziecka do edukacji włączającej. Przygotowanie rówieśników na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością do grupy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-10-28
Data zakończenia: 2020-10-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Brzostek
Trener: Beata Brzostek
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/K/10/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak