I/G/5 Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, koordynatorzy zespołów do opracowania IPETów i WOPFu ze szkół zarówno ogólnodostępnych jak i integracyjnych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-12-04
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia aspektów prawnych dotyczących edukacji włączającej. Przedstawione zostaną zadania dyrektora, nauczycieli oraz przykładowe dokumenty niezbędne w edukacji włączającej. Omówione zostaną sposoby integracji dzieci neurotypowych z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz gotowość dziecka z niepełnosprawnością do edukacji w szkole ogólnodostępnej. Podczas zajęć zastosowana będzie rozmowa kierowana.
Zakres:
Podstawy prawne edukacji włączającej. Zadania dyrektora placówki, w której realizowane jest kształcenie specjalne. Dokumentacja. Gotowość dziecka do edukacji włączającej. Przygotowanie rówieśników do przyjęcia dziecka z niepełnosprawnością do grupy. Organizacja przestrzeni. Współpraca nauczycieli. Nauczyciel wspomagający.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-12-04
Data zakończenia: 2019-12-04
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Brzostek
Trener: Beata Brzostek
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/G/5/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×