II/A/27 Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i nauczycielki wszystkich poziomów nauczania, szczególnie wychowawcy oraz pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2019-03-01
Opis:
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy nauczyciela z zakresu odpowiedzialności prawnej dotyczącej sytuacji kryzysowych, trudnych, dotyczących relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel - rodzic, uczeń - uczeń. Podczas zajęć omówione zostaną obowiązki spoczywające na nauczycielu z mocy prawa oraz procedury wewnętrzne obowiązujące w placówce oświatowej.
Zakres:
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w sytuacjach kryzysowych. Obowiązki spoczywające na nauczycielu z mocy prawa. Procedury wewnętrzne w placówce
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-03-01
Data zakończenia: 2019-03-01
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/A/27/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2019-02-25
Priorytet: Brak