II/C/1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Działania opiekuńczo-wychowawcze placówki oświatowej
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkola, liderzy WDN, dyrektorzy przedszkola, pedagog i psycholog w przedszkolu, nauczyciel wspomagający w przedszkolu
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-05-08
Opis:
W trakcie szkolenia uczestnicy w grupach przeanalizują rozporządzenie MEN-u w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zmianami organizowania pomocy psychologoczno-pedagogicznej w przedszkolu. Nauczyciele zapoznają się z podstawowymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z zadaniami nauczycieli specjalistów, wychowawców i dyrektora przedszkola oraz z modelem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogogicznej. Wypracują listę dokumentów służących do prawidłowego udokumentowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
Zakres:
Formy oraz podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Zadania nauczyciela, dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-05-08
Data zakończenia: 2019-05-08
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach ul. Koszarowa 12
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15:30 -18:30
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/C/1/3
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×