I/C/4 Po egzaminie i przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-09
Opis:
W części wykładowej szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z raportem po egzaminie ósmoklasisty, strukturą egzaminu oraz kryteriami oceniania prac pisemnych. W części ćwiczeniowej zaplanują pracę z uczniami, której celem będzie harmonijna i pełna realizacja podstawy programowej (praca indywidualna i grupowa).
Zakres:
Wnioski i rekomendacje po egzaminie ósmoklasisty. Struktura egzaminu i typy zadań. Kryteria oceny form wypowiedzi pisemnej. Planowanie realizacji podstawy programowej jako przygotowania uczniów do egzaminu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-10-09
Data zakończenia: 2019-10-09
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.15.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Roszak
Trener: Małgorzata Roszak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/4/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×