I/C/2 Wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2024. Plan przygotowań

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
22
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-19
Opis:
Zajęcia rozpoczną się od prezentacji wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2024. Następnie rozpocznie się sesja pytań będąca wstępem do dyskusji oraz wymiany doświadczeń nauczycieli.
Zakres:
Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2024. Wymagania egzaminacyjne związane z kształceniem literackim i kulturowym oraz językowym. Praca pisemna na na egzaminie ósmoklasisty w roku 2024.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-09-19
Data zakończenia: 2023-09-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Organizacja Szkoleń ZCDN-u
Trener: Klaudia Szostak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/C/2/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: I