I/C/39 Rozprawka egzaminacyjna

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-11-28
Opis:
Prezentacja materiałów związanych z redagowaniem rozprawki, propozycje ćwiczeń. Pytania, dyskusja oraz wymiana doświadczeń na temat tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.
Zakres:
Mocne i słabe strony ósmoklasistów piszących rozprawkę na egzaminie w roku 2023. Metody analizy tematu wypracowania. Omówienie propozycji ćwiczeń usprawniających redagowanie rozprawki z wykorzystaniem lektur obowiązkowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-11-28
Data zakończenia: 2023-11-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. https://zcdn.akademia.korbank.pl/kla-9hv-ztc
Prowadzący:
Koordynator: Klaudia Szostak
Trener: Klaudia Szostak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/C/39/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak