I/A/5 Rola i zadania pedagoga specjalnego w placówce oświatowej

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Kształcenie specjalne i edukacja włączająca
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Rola i zadania pedagoga specjalnego w placówce oświatowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
41
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-29
Opis:
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji, pensum, obowiązków, dokumentacji i roli pedagoga specjalnego w placówkach oświatowych. Na podstawie przedstawionych informacji uczestnicy skonstruują wzór planu pracy pedagoga specjalnego. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną liczne metody, między innymi: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, burza mózgów, metoda plakatowa.
Zakres:
Stanowisko pedagoga specjalnego, kwalifikacje, wymiar zatrudnienia, obowiązki, dokumentacja. Plan pracy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-09-29
Data zakończenia: 2023-09-29
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–20.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. https://zcdn.akademia.korbank.pl/agn-6v4-4qu
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Maszczyk
Trener: Agnieszka Maszczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/A/5/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: VI