I/B/22 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-25
Opis:
W trakcie szkolenia uczestnicy w grupach przeanalizują rozporządzenie MEN-u w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Następnie nauczyciele wypracują listę dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokumentowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu interaktywnego.
Zakres:
Podstawy prawne oraz formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Zadania nauczyciela i dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-09-25
Data zakończenia: 2023-09-25
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–20.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/B/22/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: VI