I/B/24 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej dokumentowanie na pierwszym etapie kształcenia

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
29
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-26
Opis:
W trakcie szkolenia uczestnicy przeanalizują rozporządzenie MEN-u w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Następnie zapoznają się ze sposobem organizowania na terenie szkoły bieżącej pomocy oraz poznają formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; przeanalizują zadania nauczycieli, wychowawców, specjalistów z zakresu organizacji i udzielania pomocy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prawidłowy sposób dokumentowania udzielonej uczniowi pomocy podczas bieżącej pracy. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wspólnie wypracują listę dokumentów służących do prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zakres:
Aktualne przepisy prawa i standardy organizacji systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole oraz sposoby dokumentowania udzielanego uczniowi wsparcia. Ocena efektywności udzielonej pomocy. Formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę jakości pracy ucznia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-09-26
Data zakończenia: 2023-09-26
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Organizacja Szkoleń ZCDN-u
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/B/24/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak