IV/1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Forma realizacji:
Kursy
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele, którzy ukończyli studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-22
Opis:
Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej dn. 10 listopada 2015 oraz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1045). Zajęcia będą się odbywały w formule online na platformie e-learningowej.
Zakres:
Przywództwo edukacyjne w szkole. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 219
Data rozpoczęcia: 2023-09-22
Data zakończenia: 2024-05-31
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Realizację kursu zaplanowano w terminie 22 września 2023 – 31 maja 2024. Kurs kwalifikacyjny zostanie uruchomiony po zebraniu wystarczającej liczby zgłoszeń. Całkowity koszt udziału w kursie (2 semestry) to 2000 zł (+ 100 zł opłaty wpisowej). Do pełnego udziału w kursie niezbędny jest komputer z aktywnymi funkcjami audiowizualnymi i dostępem do internetu. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele, którzy ukończyli studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Nauczyciele konsultanci ZCDN-u, Trenerzy zewnętrzni
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/IV/1/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak