I/D/7 Kody QR na matematyce

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas I-III, 4-8 i szkół ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
32
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-25
Opis:
Spotkanie prowadzone będzie na platformie edukacyjnej. Adresatami spotkania są nauczyciele uczący matematyki. Podczas spotkania uczestnicy poznają nowe aplikacje, sprawdzone i rekomendowane przez innych matematyków. Koncentrować się będziemy na kodach QR, które można wykorzystać w różnych sytuacjach i formach pracy – stacjonarnej i online. Przedstawione zostaną podstawowe zasady korzystania z nich oraz ich tworzenia na własne potrzeby. Zdobyta wiedza pozwoli na większą indywidualizację nauczania; może również być przydatna w edukacji włączającej.
Zakres:
Podstawowe zasady korzystania z dostępnych aplikacji. Warsztat pracy nauczyciela matematyki a kody QR. Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy. Wymiana dobrych praktyk i doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie TIK-u.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-09-25
Data zakończenia: 2023-09-25
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/D/7/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: VIII