I/C/11 Jak przygotować ucznia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego?

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i nauczycielki języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
13
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-11-28
Opis:
Warsztat będzie się składał z trzech części. Dwie pierwsze obejmować będą zapoznanie uczestników i uczestniczek z wymaganiami egzaminacyjnymi dotyczącymi matury ustnej z języka polskiego oraz prezentację metod pracy wykorzystywanych przez prowadzącą w pracy z uczniami w liceum. Zasadnicza część obejmować będzie zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy wypracują swoje formy pracy w zakresie wspierania uczniów w przygotowaniu do tej części egzaminu maturalnego.
Zakres:
Wymagania egzaminacyjne dotyczące ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Metody pracy wspierające uczniów w zakresie przygotowań do tej części egzaminu maturalnego. Zasady oceniania wypowiedzi ustnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-11-28
Data zakończenia: 2023-11-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.15–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. https://zcdn.akademia.korbank.pl/joa-ran-q3c
Prowadzący:
Koordynator: Joanna Sadłowska
Trener: Joanna Sadłowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/C/11/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak