I/F/1 Jak opracować, monitorować i modyfikować kluczowe dokumenty dotyczące doradztwa zawodowego w szkole

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele doradcy zawodowi.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-26
Opis:
W pierwszej części spotkania zostanie przeprowadzona analiza aktów prawnych pod kątem opracowywania dokumentów niezbędnych w realizacji doradztwa zawodowego w szkole. W drugiej części omówione zostaną sposoby przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ. Następnie na podstawie przykładów przedstawione zostaną sposoby modyfikowania dokumentów.
Zakres:
Analiza aktów prawnych i dokumentów z zakresu doradztwa zawodowego. Ewaluacja realizowanych działań w ramach WSDZ. Prowadzenie monitoringu doradztwa w ramach WSDZ. Opracowanie/modyfikowanie programu doradztwa zawodowego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-09-26
Data zakończenia: 2023-09-26
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Krystyna Stelmach-Tyszko
Trener: Krystyna Stelmach-Tyszko
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/F/1/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak