I/D/2 Formuła egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku 2024

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4 - 8.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
22
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-26
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi i kolejnymi etapami pracy nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych z matematyki w roku szkolnym 2023/2024. Następnie zostaną przedstawione wymagania obowiązujące w tym roku szkolnym oraz te, które zostaną w tym roku szkolnym pominięte na egzaminie. W drugiej części spotkania uczestnicy w formie warsztatowej samodzielnie dokonają weryfikacji typowych zadań ze względu na nowe wymagania.
Zakres:
Podstawy prawne dokonanych zmian dotyczących egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Analiza nowych wymagań egzaminacyjnych z matematyki. Doskonalenie umiejętności doboru zadań przygotowujących ucznia do egzaminu w świetle nowych wymagań.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-09-26
Data zakończenia: 2023-09-26
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/D/2/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak