I/D/8 Analiza wyników maturalnych z biologii

Forma realizacji:
Konsultacje
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele biologii.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
22
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-19
Opis:
Zajęcia rozpoczną się od prezentacji materiałów CKE oraz wymagań na egzamin maturalny 2023 z biologii. Następnie omówiony zostanie Informator maturalny 2023 CKE z biologii. Zaprezentowane zostaną wnioski i rekomendacje do pracy w oparciu o Raport maturalny OKE i analizę arkusza maturalnego z maja 2023 roku. Pod koniec zajęć ćwiczeniowych zostanie omówionych kilka zadań dotyczących analizy statystycznej w zadaniach maturalnych. Pod koniec warsztatów przewidziana jest dyskusja.
Zakres:
Analiza wyników maturalnych na podstawie Raportu maturalnego OKE z 2023 roku. Analiza arkusza maturalnego biologii z maja 2023 roku. Arkusze maturalne z Informatorów CKE. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy nauczyciela biologii z maturzystami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-09-19
Data zakończenia: 2023-09-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Sylwia Małecka
Trener: Sylwia Małecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/D/8/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak