I/C/1 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z roku 2023

Forma realizacji:
Szkolenie online
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
19
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-10-03
Opis:
Podczas szkolenia zostaną przedstawione wnioski i rekomendacje z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przeprowadzonego w roku 2023. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję do zadawania prowadzącej pytań dotyczących egzaminu.
Zakres:
Mocne i słabe strony ósmoklasistów w pracy z arkuszem w roku 2023 w kontekście przygotowań do egzaminu z języka polskiego w roku 2024. Raport o trudnościach przedmiotowych i błędach najczęściej popełnianych przez uczniów. Wskazówki i podpowiedzi niezbędne do pracy z ósmoklasistami na lekcjach języka polskiego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-10-03
Data zakończenia: 2023-10-03
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Jan Kowalski
Trener: Klaudia Szostak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/C/1/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak