I/C/17 Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-12-14
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od prezentacji rodzajów źródeł historycznych dostępnych dla nauczycieli historii. Następnie uczestnicy wysłuchają wykładu wprowadzającego na temat pracy badawczej nauczyciela-historyka. W części warsztatowej przewidziana jest praca indywidualna i w zespołach kilkuosobowych nad konstruowaniem ciągów narracyjnych oraz praca z materiałami IPN-u i Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Zakres:
Rola źródeł historycznych w nowej podstawie programowej. Elementy pracy badawczej na lekcjach historii. Konstruowanie ciągów narracyjnych na podstawie informacji źródłowych. Pozyskiwanie materiałów źródłowych na lekcje historii. Tworzenie scenariuszy lekcji w oparciu o źródła historyczne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-12-14
Data zakończenia: 2019-12-14
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/17/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×