I/C/1 Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-28
Opis:
Wykład interaktywny, burza mózgów, praca z tekstem, metoda niedokończonych zdań, praca indywidualna i grupowa. Zajęcia podzielono na dwie części-wykładową i ćwiczeniowa. W pierwszej uczestnicy zostają zapoznani z elementami oceniania kształtującego. W części ćwiczeniowej opracują przykłady wykorzystania oceniania kształtującego na lekcjach języka polskiego.
Zakres:
Elementy oceniania kształtującego: atmosfera sprzyjająca uczeniu się, cele lekcji, kryteria ocenianie(nacobezu), praca z rodzicami, pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, informacja zwrotna, ocena koleżeńska, samoocena uczniowska. Wykorzystanie poszczególnych elementów oceniania kształtującego na lekcjach języka polskiego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2019-09-28
Data zakończenia: 2019-09-28
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–15.00.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Roszak
Trener: Małgorzata Roszak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/1/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×