I/D/1 Metody uczenia się ucznia jako przesłanka zmian w programie nauczania matematyki (OZ ZCDN-u w Gryficach)

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (klasy IV–VIII) i ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-02-19
Opis:
W części wykładowej szkolenia zaprezentowane zostaną skuteczne metody uczenia się. W części warsztatowej, pracując w grupach, nauczyciele przeanalizują stosowane przez siebie metody nauczania oraz odnajdą w nich odniesienia do skutecznych metod uczenia się. Efektem końcowym zajęć będzie wypracowanie pomysłów na zmiany w programach nauczania i metodach pracy na lekcjach.
Zakres:
Pamięć, jej struktura i działanie. Rodzaje metod uczenia się dzieci i dorosłych w świetle badań naukowych. Stosowanie różnych metod uczenia się w praktyce szkolnej. Modyfikacje programów nauczania sprzyjające lepszemu uczeniu się uczniów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-02-19
Data zakończenia: 2020-02-19
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach, ul. Koszarowa 12
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.30–14.30.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Jankowska
Trener: Beata Misiak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/1/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×