II/H/4 Metody i techniki pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Brak
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele pracujący z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych,
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-02
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia pojęcia spektrum zaburzeń autystycznych. Uczestnicy poznają konkretne przykłady zachowań takich uczniów w szkole. Dowiedzą się, jak pracować z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych w klasie, jak zorganizować przestrzeń w szkole i klasie. W ostatniej części szkolenia zostanie omówione studium indywidualnych przypadków uczniów, z którymi uczestnicy pracują na co dzień
Zakres:
Spektrum zaburzeń autystycznych. Wspomaganie ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych – organizacja przestrzeni, metody, techniki pracy
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-02
Data zakończenia: 2018-10-02
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się 2 października w godz. 15.00-19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/H/4/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×