I/G/2 Metody i techniki pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autyzmu.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-26
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia pojęcia spektrum zaburzeń autystycznych. Przedstawione zostaną konkretne przykłady zachowań takich uczniów w szkole i klasie. Uczestnicy poznają zasady organizacji przestrzeni w klasie i w szkole. Dowiedzą się jakie metody i techniki pracy stosować, aby radzić sobie z trudnymi zachowaniami u uczniów ze spektrum autyzmu. Metody stosowane w czasie szkolenia to: prezentacja multimedialna, burza mózgów, dyskusja kierowana, metoda plakatowa.
Zakres:
Pojęcie spektrum zaburzeń autyzmu. Charakterystyczne zachowania uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Zasady organizacji przestrzeni w klasie i szkole. Metody i techniki pracy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-11-26
Data zakończenia: 2019-11-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–18.30.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/G/2/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak