I/G/4 Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-24
Opis:
Uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi oraz dowiedzą się kto i jak powinien pisać WOPFU i IPET. Poznanie sposobów badania dziecka służących opracowaniu WOPFU. Szkolenie zakończy się opracowaniem przykładowego WOPFU i IPET dla uczniów z różną niepełnosprawnością. W czasie szkolenia będą wykorzystane metody: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, burza mózgów, metoda plakatowa.
Zakres:
Podstawy prawne. Praca zespołowa nauczycieli. Opracowanie WOPFU i IPET. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa opracowania WOPFU. Wzory WOPFU i IPET
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-09-24
Data zakończenia: 2019-09-24
Adres: ZCDN w Szczecinie , ul. gen. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30-17.45
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/G/4/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×