II/H/2 Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Pedagogika specjalna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele pracujący z dzieckiem posiadającym orzeczenie o specjalnych warunkach edukacyjnych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-06-03
Opis:
Uczestnicy dowiedzą się, kto i jak powinien pisać IPET i WOFU. Poznają sposoby badania dziecka. Zapoznają się z podstawami prawnymi i przykładami IPET-ów i WOFU. Szkolenie zakończy się opracowaniem przykładowego WOFU i IPET-u dla uczniów z różnymi typami i rodzajami niepełnosprawności
Zakres:
Praca zespołowa. Podstawy prawne. Treści IPET i WOFU. Diagnoza funkcjonalna. Modyfikacja IPET i WOFU.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-06-03
Data zakończenia: 2019-06-03
Adres: Starostwo Powiatowe, ul Wolińska 7 B w Kamieniu Pomorskim
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 13:00-16:30 w Starostwie Powiatowym ul. Wolińska 7B , Kamień Pomorski
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/H/2/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak