I/L/1 Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Kształcenie zawodowe
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele zawodu.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-26
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od podania informacji (w formie prezentacji) na temat podstaw prawnych kształtowania kompetencji kluczowych wraz z definicją i charakterystyką poszczególnych kompetencji. W części ćwiczeniowej nauczyciele określą kompetencje kluczowe do realizacji w swoich szkołach w zakresie szkolenia zawodowego wraz z metodami ich kształcenia.
Zakres:
Podstawy prawne kształtowania kompetencji kluczowych. Charakterystyka kompetencji kluczowych. Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w nauce zawodu. Metody nauczania wspomagające rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-11-26
Data zakończenia: 2019-11-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w się w godz. 15.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Paweł Masłowski
Trener: Paweł Masłowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/L/1/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: VI - Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×