I/E/8 Karta rowerowa w szkole – edycja 2022

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
4
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-09
Opis:
W części teoretycznej szkolenia nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizacji w szkole kursu na kartę rowerową. Ponadto omówione zostaną warunki przeprowadzania egzaminów. Część praktyczna będzie polegała na przygotowaniu nauczycieli do przekazywania wiedzy i pokazania uczniom standardów zachowań w zakresie udzielania pierwszej pomocy w zdarzeniach i wypadkach drogowych oraz informowania służb ratowniczych.
Zakres:
Podstawa prawna regulująca program szkolenia, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej w szkole. Zmiany w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym z dnia z dnia 30 marca 2021 r. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. Wyposażenie roweru. Przygotowanie do jazdy i elementy techniki jazdy rowerem. Podstawowe zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Sposób przeprowadzania egzaminów: teoretycznego i praktycznego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2021-10-09
Data zakończenia: 2021-10-09
Adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Maksymiliana Golisza 10B, Szczecin
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w placówce WORD-u w godzinach: 09.00–14.00
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/E/8/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów