II/F/1 Karta rowerowa w szkole – edycja 2018/2019

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
nauczyciele techniki, nauczyciele prowadzący szkolenia oraz przygotowujący uczniów do ubiegania się o kartę rowerową w szkole
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-06-01
Opis:
Realizacja działań związanych z przygotowaniem uczniów do ubiegania się o kartę rowerową w szkole podstawowej. Opracowanie programu szkolenia uczniów oraz przygotowanie testów jednokrotnego wyboru (w postaci elektronicznej i analogowej) do egzaminu teoretycznego, a także środowiska otoczenia szkolnego (teren przyszkolny, boisko, sala gimnastyczna) do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Opracowanie planu szkolnego miasteczka ruchu drogowego z uwzględnieniem sytuacji i infrastruktury najbliższego środowiska komunikacyjnego ucznia
Zakres:
Podstawa prawna regulująca szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. Elementy techniki jazdy rowerem, przygotowanie do jazdy i wyposażenie roweru. Sposób przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2019-06-01
Data zakończenia: 2019-06-01
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00-14.00
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/F/1/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak