II/G/6 Jak poprawnie napisać program doradztwa zawodowego?

Forma realizacji:
Szkolenie
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-06
Opis:
Realizacja rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego. Podstawa programowa doradztwa zawodowego. Obszary doradztwa zawodowego w poszczególnych typach szkół. Przykładowe programy doradztwa zawodowego -warsztaty
Zakres:
Realizacja rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego. Podstawa programowa doradztwa zawodowego. Obszary doradztwa zawodowego w poszczególnych typach szkół. Przykładowe programy doradztwa zawodowego -warsztaty
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2018-11-06
Data zakończenia: 2018-11-06
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00-17.15
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/G/6/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak