I/J/10 Innowacje pedagogiczne w świetle uregulowań prawnych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-29
Opis:
W trakcie zajęć uczestnicy w grupach przeanalizują adekwatne do tematyki szkolenia fragmenty ustawy Prawo Oświatowe z 14.12.2016 roku. Następnie nauczyciele wypracują listę dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokumentowania innowacji pedagogicznej. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu interaktywnego.
Zakres:
Rodzaje innowacji pedagogicznych i ich podstawy prawne. Rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne innowacji pedagogicznych. Zadania nauczyciela i dyrektora w zakresie przebiegu, przygotowania i realizacji innowacji pedagogicznej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-09-29
Data zakończenia: 2020-09-29
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–20.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/J/10/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×